nyitott színes eleven


Rómer Flóris Ferenc bencés szerzetes 1837-ben került a Bencés Rend Győri Főgimnáziumába, ahol az oktatás segítésére — a hiányos természetrajzi szertár gyarapításával — tudatos gyűjtőmunkába kezdett. 1859-re elérte, hogy a szertárt hivatalosan is múzeummá…